LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Poskytované služby


Všetky poskytované služby zabezpečujú odborne spôsobilí, skúsení zamestnanci s viacročnými skúsenosťami. Empatia, diskrétnosť, ochota pomôcť a rešpektovanie ľudských práv je prirodzenou súčasťou ich profesionálnej práce.Poskytujeme nasledujúce služby:


1) pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch, ak si to vyžaduje zdravotný stav príjimateľa sociálnej služby uvedený v zmysle zákona 448/2008 Z.z.

2) zdravotná starostlivosť (viď."Zdravotný úsek")5) stravovanie (viď."Stravovanie")


7) poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a žehlenie

8) pranie a žehlenie osobného ošatenia

9) úprava a údržba osobného ošatenia

10) upratovanie

11) úschova cenných vecí