LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Žiadosť o umiestnenie


Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


Dokument na stiahnutie:
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

Ako postupovať pri záujme o umiestnenie klienta (PSS) nájdete tu:
"Podmienky a postup prijatia prijímateľa sociálnej služby do zariadenia"


LÚČ Domov sociálnych služieb v Šemši vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke LÚČ Domova sociálnych služieb Šemša. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1.dňu v mesiaci:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 23.07.2020 Erika G. Malá Ida Zaradená do evidencie čakateľov
2. 19.10.2020 Helena M. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
3. 02.11.2020 Ľubomír B. Vajkovce Predvolaný
4. 06.04.2021 Elizabet T. Moldava nad Bodvou Zaradená do evidencie čakateľov
5. 03.05.2021 Marcel Š. Žehra Predvolaný
6. 03.05.2021 Mária H. Zbehňov Zaradená do evidencie čakateľov
7. 03.06.2021 Karol L. Košice Predvolaný
8. 21.06.2021 Kevin B. Košice Zaradený do evidencie čakateľov
V Šemši, dňa 21.06.2021,   Vypracovala: Ing. I. Hanková

Ak vyhľadávate informácie o voľných miestach, po kliknutí na tento odkaz, budete presmerovaní na stránku "Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK", kde môžete získať ďalšie informácie.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com