LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Žiadosť o umiestnenie


Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


Dokument na stiahnutie:
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

Ako postupovať pri záujme o umiestnenie klienta (PSS) nájdete tu:
"Podmienky a postup prijatia prijímateľa sociálnej služby do zariadenia"


LÚČ Domov sociálnych služieb v Šemši vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke LÚČ Domova sociálnych služieb Šemša. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1.dňu v mesiaci:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 06.04.2021 Elizabet T. Moldava nad Bodvou Predvolaná
2. 03.05.2021 Mária H. Zbehňov Predvolaná
3. 21.06.2021 Kevin B. Košice Zaradený do evidencie čakateľov
4. 08.07.2021 Štefan T. Brzotín Zaradený do evidencie čakateľov
5. 05.08.2021 Milan O. Košice Zaradený do evidencie čakateľov
6. 05.08.2021 Sabina Š. Kráľovce Zaradená do evidencie čakateľov
7. 17.08.2021 Alfonz A. Košice Zaradený do evidencie čakateľov
8. 17.08.2021 Soňa L. Košice Predvolaná
9. 30.08.2021 Milan G. Košická Belá Zaradený do evidencie čakateľov
V Šemši, dňa 03.09.2021,   Vypracovala: Ing. I. Hanková

Ak vyhľadávate informácie o voľných miestach, po kliknutí na tento odkaz, budete presmerovaní na stránku "Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK", kde môžete získať ďalšie informácie.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com