LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Žiadosť o umiestnenie


Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


Dokument na stiahnutie:
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

Ako postupovať pri záujme o umiestnenie klienta (PSS) nájdete tu:
"Podmienky a postup prijatia prijímateľa sociálnej služby do zariadenia"


LÚČ Domov sociálnych služieb v Šemši vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke LÚČ Domova sociálnych služieb Šemša. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1.dňu v mesiaci:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 18.01.2022 Ján B. Michalovce Prijatý
2. 23.05.2022 Zuzana Š. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
3. 01.07.2022 Magdaléna K. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
4. 19.07.2022 Terézia P. Čečejovce Zaradená do evidencie čakateľov
5. 22.07.2022 Štefan G. Gemerská Panica Predvolaný
6. 15.08.2022 Ľudmila G. Strážske Zaradená do evidencie čakateľov
V Šemši, dňa 16.08.2022,   Vypracovala: Ing. I. Hanková

Ak vyhľadávate informácie o voľných miestach, po kliknutí na tento odkaz, budete presmerovaní na stránku "Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK", kde môžete získať ďalšie informácie.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com