LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Žiadosť o umiestnenie


Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


Dokument na stiahnutie:
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

Ako postupovať pri záujme o umiestnenie klienta (PSS) nájdete tu:
"Podmienky a postup prijatia prijímateľa sociálnej služby do zariadenia"


LÚČ Domov sociálnych služieb v Šemši vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke LÚČ Domova sociálnych služieb Šemša. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1.dňu v mesiaci:

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 22.10.2018 Eva D. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
2. 25.02.2019 Ružena H. Spišská Nová Ves Zaradená do evidencie čakateľov
3. 11.03.2019 Iveta P. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
4. 01.06.2020 Anna M. Moldava nad Bodvou Zaradená do evidencie čakateľov
5. 23.07.2020 Erika G. Malá Ida Zaradená do evidencie čakateľov
6. 19.08.2020 Arpád P. Brzotín Zaradený do evidencie čakateľov
7. 03.11.2020 Martin H. Košice Prijatý
8. 29.09.2020 Michal P. Humenné Zaradený do evidencie čakateľov
9. 19.10.2020 Anna Ž. Krompachy Predvolaná
10. 19.10.2020 Helena M. Košice Zaradená do evidencie čakateľov
11. 30.10.2020 Alexander L. Trebišov Zaradený do evidencie čakateľov
12. 02.11.2020 Ľubomír B. Vajkovce Zaradený do evidencie čakateľov
13. 25.11.2020 Michal K. Veľké Kapušany Zaradený do evidencie čakateľov
V Šemši, dňa 25.11.2020,   Vypracovala: Ing. I. Hanková

Ak vyhľadávate informácie o voľných miestach, po kliknutí na tento odkaz, budete presmerovaní na stránku "Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK", kde môžete získať ďalšie informácie.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA dsssemsa@stonline.sk