LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Zameranie úseku ergoterapeutov (inštruktorov sociálnej rehabilitácie)


Zariadenie LÚČ DSS poskytuje na úseku ergoterapeutov (inštruktorov sociálnej rehabilitácie) činnosti, ktoré sú zamerané na obnovenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. Cieľom sociálnych terapií na úseku ergoterapeutov (inštruktorov sociálnej rehabilitácie) je psychosociálna intervencia inštruktora sociálnej rehabilitácie s využitím rôznorodých metód a techník, ktorých integrálnou súčasťou je vzťah medzi inštruktorom a klientom.


Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, medzi ktoré patrí vypracovávanie programov a individuálnych plánov sociálnej rehabilitácie, terapeutické a voľnočasové aktivity, individuálna a skupinová práca s klientmi.


Sociálne terapie sú spracované v Dokumente postupu sociálnych terapií. V zariadení využívame hlavne prvky týchto terapií: arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, reminescenčnej terapie, terapie na zlepšenie pamäti a mentálnych schopností, hortikultúrnej terapie a helioterapie. Postupy realizácií jednotlivých sociálnych terapií sú spracované v dokumente týchto postupov.


Na úseku ergoterapeutov (inštruktorov sociálnej rehabilitácie) sa realizuje aj kultúrno – záujmová činnosť a športová činnosť.


Športová činnosť - hlavným cieľom športovej činnosti v LÚČ DSS je upevnenie zdravotného stavu našich klientov, rozvíjanie fyzických a psychických síl. Na športové aktivity a relaxáciu slúži telocvičňa, posilňovňa a ihriská v parku DSS.


Naši šikovní športovci, sa pravidelne zúčastňujú športových hier, ktoré organizuje Special Olympics Slovakia, ako napr. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní, v stolnom tenise, v atletike a pod.