LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Zameranie ekonomického úseku


Ekonomický úsek zabezpečuje rozpočtovníctvo, vedenie podvojného účtovníctva hotovostnú pokladňu, spracovanie výročnej správy, EON, spracovanie mzdovej a personálnej agendy, výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, spracovanie štatistických výkazov, správu majetku, skladové hospodárstvo a verejné obstarávanie. Agendu spracováva prostredníctvom programu IVES.


Snahou úseku je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj organizácie.


Úzko spolupracuje s Úradom KSK, bankami, daňovým úradom, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, ÚPSV a R, Obecným úradom v Šemši, dodávateľskými partnermi.