LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Zverejňovanie údajov


Objednávky, faktúry, zmluvy a VO sú zverejňované na stránke Košického samosprávneho kraja.

Výberové konania vyhlasujeme prostredníctvom: www.ksk.eranet.sk