LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Kolektívna zmluva 2021

Kolektívna zmluva 2021.

Otvoriť

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu.

Otvoriť