LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Kolektívna zmluva 2022

Kolektívna zmluva 2022.

Otvoriť

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu.

Otvoriť