LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Zameranie úseku sociálnej rehabilitácie


Zariadenie LÚČ DSS poskytuje na úseku sociálnej rehabilitácie činnosti, ktoré sú zamerané na obnovenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. Cieľom sociálnych terapií na úseku sociálnej rehabilitácie je psychosociálna intervencia inštruktora sociálnej rehabilitácie s využitím rôznorodých metód a techník, ktorých integrálnou súčasťou je vzťah medzi inštruktorom a klientom.


Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, medzi ktoré patrí vypracovávanie programov a individuálnych plánov sociálnej rehabilitácie, terapeutické a voľnočasové aktivity, individuálna a skupinová práca s klientmi.


Sociálne terapie sú spracované v Dokumente postupu sociálnych terapií. V zariadení využívame hlavne prvky týchto terapií: arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, reminescenčnej terapie, terapie na zlepšenie pamäti a mentálnych schopností, hortikultúrnej terapie a helioterapie. Postupy realizácií jednotlivých sociálnych terapií sú spracované v dokumente týchto postupov.


Na úseku sociálnej rehabilitácie sa realizuje aj kultúrno – záujmová činnosť a športová činnosť.


Športová činnosť - hlavným cieľom športovej činnosti v LÚČ DSS je upevnenie zdravotného stavu našich klientov, rozvíjanie fyzických a psychických síl. Na športové aktivity a relaxáciu slúži telocvičňa, posilňovňa a ihriská v parku DSS.


Naši šikovní športovci, sa pravidelne zúčastňujú športových hier, ktoré organizuje Special Olympics Slovakia, ako napr. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní, v stolnom tenise, v atletike a pod.