LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Ochrana osobných údajov


V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,"zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Po kliknutí na tento odkaz: "OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV"
budete presmerovaný na stránku: www.osobnyudaj.sk, kde sa dozviete bližšie informácie o ochrane osobných údajov a o spôsobe ich spracovania.