LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Stravovanie


Stravovanie prijímateľov sociálnej služby (PSS) sa v zariadení LÚČ DSS Šemša zabezpečuje prípravou a poskytovaním stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. Strava sa pripravuje pre 170 PSS cca 45 – 50 zamestnancov a cca 11 cudzích stravníkov (dôchodcov). PSS podávame raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a diabetikom aj druhú večeru. Celodenná stravná jednotka pre racionálnu a diétnu stravu je 2,60 € pre diabetickú stravu je 3,25 €. V našom zariadení máme aj PSS ktorí nepoberajú celodennú stravu (5x denne) podľa toho majú upravenú platbu za stravu. Hodnota stravy pre zamestnancov je 40% z celodennej stravnej jednotky pre racionálnu a diétnu stravu čo činí 1,04 €. Diétnu a diabetickú stravu pre PSS určuje ošetrujúci lekár.


Zamestnanci si objednávajú stravu na základe stravného lístka s príslušným dátumom a menom zamestnanca, najneskôr deň vopred do 8:00 hod. pred poskytnutím stravy. Cudzím stravníkom stravu objednáva Obecný úrad Šemša deň vopred do 8:00 hod. pred poskytnutím stravy.


Strava sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav PSS. Z dôvodu zhoršeného hryzenia a prehĺtania niektorých PSS sa pripravená strava ešte upravuje mletím, strúhaním, resp. mixovaním na kašovitú, alebo plne mixovanú. Všetka strava sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, kde sa následne rozdeľuje do prenosných termonádob podľa jednotlivých úsekov (I.zdr.úsek, II.zdr.úsek, III.zdr.úsek, a IV.zdr.úsek). Stravu PSS konzumujú v jedálňach, ktoré sú na každom úseku. Ťažko chorým a imobilným PSS sa strava podáva pri lôžku.


V našom zariadení zostavuje jedálny lístok asistentka výživy na dva týždne vopred. Na prípravu polievok a hlavných jedál používame široký sortiment potravín: zeleninu, ovocie, zemiaky, strukoviny, obilniny, cestoviny, mlieko, smotanu, tvaroh, syry, bryndzu, huby, vajíčka a rôzne druhy mäsa – hovädzie, bravčové, hydinu a ryby.


V záujme zachovania pestrosti stravy sa nesmie dvakrát opakovať rovnaký druh polievky za 14 dní (okrem vývaru z kostí) a z hlavných jedál, to isté jedlo za 21 dní. Chlieb a pečivo, ktoré nahrádza prílohu sa nepodáva častejšie ako 3 x v týždni. Studené večere sa podávajú 2 x do týždňa a to v stredu a v nedeľu.


Pri príprave jedál používame predpísané receptúry a dodržujeme technologické postupy a predpisy HACCP. Jedálny lístok prispôsobujeme aj reálnym požiadavkám PSS, požiadavkám cirkevného kalendára ako aj možnostiam finančných limitov zariadenia. Z podávaných jedál sa denne odoberajú vzorky, ktoré sa uchovávajú v chladničke po dobu 48 hodín.