LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Žiadosť o zamestnanie


Ako postupovať pri žiadosti o zamestnanie:

- zaslať vyplnené tlačivo žiadosti o zamestnanie (vlastná forma tlačiva),
- pripojiť k žiadosti životopis (vlastná forma tlačiva),
- vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov ("Dôležité!" Bez tohto tlačiva Vašu žiadosť nemôžeme akceptovať.), tlačivo - "Súhlas so spracovaním osobných údajov"

V prípade Vášho záujmu o prácu v našom zariadení si môžete pozrieť - "prehľad voľných pracovných miest", ktoré momentálne ponúkame.
Aj v prípade, že momentálne nedisponujeme pre Vás vhodným voľným pracovným miestom, ale máte záujem, aby sme Vás v budúcnosti oslovili s pracovnou ponukou, môžete nám zaslať Vašu žiadosť o zamestnanie.

Vaše žiadosti o zamestnanie posielajte na adresu:
LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša
alebo na emailovú adresu:
tibor.klema@vucke.sk

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com