LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Žiadosť o zamestnanie


Ako postupovať pri žiadosti o zamestnanie:

- zaslať vyplnené tlačivo žiadosti o zamestnanie (vlastná forma tlačiva),
- pripojiť k žiadosti životopis (vlastná forma tlačiva),
- vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov ("Dôležité!" Bez tohto tlačiva Vašu žiadosť nemôžeme akceptovať.), tlačivo - "Súhlas so spracovaním osobných údajov"

V prípade Vášho záujmu o prácu v našom zariadení si môžete pozrieť - "prehľad voľných pracovných miest", ktoré momentálne ponúkame.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA dsssemsa@stonline.sk