LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Štandardy kvality


V zariadení sú implementované podmienky kvality sociálnych služieb s procesným prístupom.


- proces bývania


- proces riadenia ľudských zdrojov


- proces riadenia sťažností


- proces individuálného plánovania s procesom sociálnej rehabilitácie


- proces opráv a údržby


- proces prijímania a prepúšťania prijímateľov sociálnych služieb


- proces implementácie základných ľudských práv


- proces základného sociálneho poradenstva


- proces preskúmania manažmentom


- proces informačnej stratégie


- proces príjimania a riadenia odborných postupov


- proces opatrovania


- proces ošetrovania


Jednotlivé procesy sa pravidelne validujú a realizuje sa samohodnotenie.