LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Správy VOOd 01.01.2019 do 31.03.2022 sme správy VO zverejňovali na stránke:
www.uvo.gov.skOd 01.04.2022 správy VO sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv.