LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Správy VO


Od 01.01.2019 zverejňujeme správy VO na stránke:
www.uvo.gov.sk
SÚHRNÁ SPRÁVA
od 01.10.2018 do 31.12.2018
o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky
s DPH v €
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Opakované odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v objektoch so suchým prostredím 5 256,00Ján Berník, Rožňavská 74,
045 01 Moldava nad Bodvou
2. Posteľná bielizeň 9 832,80ALFA PROGRES SLOVAKIA s.r.o.,
Krásnohorská 2362/87, 040 11 Košice
3. OOPP 9 700,58REMPO UNIVERS EU,
Trieda SNP 90/341, 040 01 Košice
4. Stavebné úpravy v objektoch LÚČ-DSS 27 893,75EURO-BAU s.r.o.,
Dúhová 40, 040 01 Košice

V Šemši, dňa 18.01.2019

Vypracovala: Ing. M. Macáková
SÚHRNÁ SPRÁVA
od 01.07.2018 do 30.09.2018
o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky
s DPH v €
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Konferenčné stolíky, skrine, kreslá a botník 5 136,00Nábytok LUNA s.r.o.,
Toryská 8, 040 11 Košice

V Šemši, dňa 05.10.2018

Vypracovala: Ing. M. Macáková
SÚHRNÁ SPRÁVA
od 01.04.2018 do 30.06.2018
o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky
s DPH v €
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Zákusky 26 056,00 Ing. Danica Špavelková,
Hemerková 32,040 23 Košice
2. Mäso a mäsové výrobky 82 828,90MASO J+L, s.r.o.,
Herlianská 20, 040 14 Košice
3. Kancelárske potreby 8 440,37OBALEX – KOŠICE, s.r.o.,
Klimkovičová 27,040 23 Košice

V Šemši, dňa 02.07.2018

Vypracovala: Ing. M. Macáková
SÚHRNÁ SPRÁVA
od 01.01.2018 do 31.03.2018
o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky
s DPH v €
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Pekárenské výrobky  89 512,50 OMNI MARKET s.r.o.,
Hlavná 4, 040 20 Malá Ida
2. Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky 17 746,28REMPO UNIVERS EU, s.r.o.,
Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice

V Šemši, dňa 04.04.2018

Vypracovala: Ing. M. Macáková
SÚHRNÁ SPRÁVA
od 01.10.2017 do 31.12.2017
o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


P.č.Predmet zákazkyHodnota zákazky
s DPH v €
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Dokončenie rekonštrukcie objektu „CHB“  58 465,20 SIMA Plus Krompachy s.r.o.,
Maurerová 13, 053 42 Krompachy
2. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia 12 000,00ASANARATES s.r.o.,
Park Angelium 4, 040 01 Košice

V Šemši, dňa 09.01.2018

Vypracovala: Ing. M. Macáková