LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Ubytovanie


Ubytovacie priestory pozostávajú z jednoposteľových až trojposteľových izieb. Ubytovanie pre prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) je zabezpečené v šiestich samostatných budovách.

V dvoch zrekonštruovaných budovách vedených ako tréningové chránené bývanie I. s kapacitou 11 PSS, budove pri pomocnom hospodárstve s kapacitou 6 PSS a v budove tréningového chráneného bývania II. s kapacitou 6 PSS.

V ďalších troch samostatných budovách ubytovacie priestory pozostávajú z jedno až trojposteľových izieb so spoločnými sociálnymi zariadeniami.