LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAO Z N Á M E N I EZ dôvodu zhoršujúcej sa
hygienicko – epidemiologickej situácie
v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu,
boli prijaté preventívne opatrenia

zákazu návštev

v zariadení LÚČ – DSS Šemša
od 20.09.2021 až do odvolania.V Šemši: 17.09.2021


RNDr. Tibor Klema
riaditeľ LÚČ - DSS ŠemšaLÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com