LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAPravidlá režimu návštev s platnosťou od 15.06.2021(vrátane)


Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške ÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených ,,Pravidiel režimu návštev" si štatutárny zástupca LÚČ - DSS vyhradzuje právo obmedziť návštevy.

Pravidlá pre návštevy:

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky • exteriér poskytovateľa ( park pri fontáne)
• interiér poskytovateľa – izba klienta - u klientov, ktorým sa poskytuje paliatívna starostlivosť a sú odkázaní na lôžko, je možné zrealizovať návštevu na izbe.
• v prípade nepriaznivého počasia – budova Tréningového chráneného bývania
Dĺžka návštevy maximálne 60 minút
Počet návštevníkov u jedného prijímateľa 2 osoby (nad 15 rokov veku)
Ohlasovanie návštev vopred návštevu nahlásiť min. 48 hod. vopred na oddelenie pobytu klienta
Kontaktná osoba pre návštevy I. odd. – E. Görcsösová – 055/6815834
II. odd. – M. Mértenová – 055/6815818
III.odd. – Mgr. Z. Horváthová – 055/6815826
IV. odd. – Bc. Z. Semanová – 055/6815827
Návštevné hodiny PONDELOK - NEDEĽA od 09.00 hod. – do 14.00 hod.
Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pravidlách pre návštevy https://dsssemsa.euweb.cz, e-maily, telefonicky
Vstupný zdravotnícky filter Zabezpečenie hygieny pri vstupe do areálu
• rúško FFP2/ FFP3,
• rukavice,
• dezinfencia rúk,
• preverenie príznakov respiračného ochorenia,
• meranie telesnej teploty,
• cestovateľská anamnéza - ČESTNÉ PREHLÁSENIE.
Návšteva je povinná pri vstupe do zariadenia preukázať sa:
- negatívnym antigénovým testom nie tarším ako 48 hodín alebo
- PCR testom nie starším ako 72 hodín
Výnimky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť negatívneho PCR alebo antigénového testu: - Osoby, ktoré boli očkované MRNA vakcínou (Moderna, Pfizer) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke vakcíny, alebo
- Osoby, ktoré boli očkované vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo
- Osoby, ktoré boli očkované MRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
- Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní.
Podmienky pre návštevníkov Podmienky pre návštevníkov:
• návšteva používa po celý čas rúško a rukavice.
• podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
Po ukončení návštevy - /Tréningové chránené bývanie, izba klienta/ Po každej návšteve v interiéry:
• musí byť priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kreslá, kľučky, dotykové plochy a pod.).
• na dezinfekciu je určených cca 15 min. - germicidný žiarič.


Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com