LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA"O Z N Á M E N I E"


Od 28.09.2020 (vrátane), bolo prijaté poskytovateľom sociálnej služby LÚČ DSS Šemša opatrenie zákazu návštev v zariadení až do odvolania. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie COVID-19 a predchádzaniu ďalšieho šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.

V Šemši: 25.09.2020