LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAPravidlá režimu návštev s platnosťou od 27.04.2022


Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie LÚČ – DSS Šemša umožní návštevu prijímateľa (mimo prijímateľov umiestnených v červenej zóne zariadenia)iba v externom areáli DSS.
Návštevy v internom prostredí zariadenia sú zakázané. Povolené sú iba v prípade návštevy prijímateľa v terminálnom štádiu, ktorému sa poskytujeme paliatívnu starostlivosť.

Pravidlá pre návštevy Každá návšteva je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty /nos a ústa/ respirátorom.
Návštevník  musí vyplniť čestné prehlásenie na vrátnici.
Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
Dĺžka návštevy maximálne 30 minút
Počet návštevníkov u jedného prijímateľa 2 osoby (nad 15 rokov veku)
Ohlasovanie návštev vopred návštevu nahlásiť min. 48 hod. vopred na oddelenie pobytu klienta
Kontaktná osoba pre návštevy I. odd. – E. Görcsösová – 055/6815834
II. odd. – M. Mértenová – 055/6815818
III.odd. – Mgr. Z. Horváthová – 055/6815826
IV. odd. – Bc. M. Benková – 055/6815827
Objavenie sa príznakov nákazy u návštevy * Ak sa u návštevy kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informujú kontaktnú osobu pre návštevy,
Objavenie sa príznakov nákazy u prijímateľa * Ak sa objaví v zariadení nákaza Covid 19, u prijímateľa, ktorý prijal návštevníkov, zariadenie je povinné kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých jeho návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdení nákazy


Balíky pre prijímateľov:

Osobné veci, potraviny, vody a pod. pre rodinného príslušníka môžete priniesť každý deň v čase od 7,00 do 15,00 hod na vrátnicu nášho zariadenia.

Z dôvodu zvýšeného rizika nákazy ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby ste veci, ktoré prinesiete mali zabalené v neporušených obaloch, ktoré sú dobre dezinfikovateľné označené menom a priezviskom prijímateľa. Službukonajúci vrátnik tieto veci preberie a ich neporušený obal vydezinfikuje. Po 24 hodinách zabezpečí ich odovzdanie prijímateľovi. Veci, ktoré  nebudú zabalené a nebude možné ich vydezinfikovať, nebudú prijímateľovi doručené a skončia v komunálnom odpade.

Potrebné informácie a informácie o našich prijímateľoch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

I. oddelenie úseku oše – opa: 055/6815834
II. oddelenie úseku oše – opa: 055/6815818
III. oddelenie úseku oše – opa: 055/6815826
IV. oddelenie úseku oše – opa: 055/6815827

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Snažíme sa predchádzať výskytu ochorenia a súčasne umožniť Vám aspoň bezkontaktné stretnutie s Vašimi blízkymi.RNDr. Tibor Klema
riaditeľ LÚČ - DSSLÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com