LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com