LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠAPravidlá režimu návštev s platnosťou od 23.09.2022


Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie LÚČ – DSS Šemša umožní návštevu prijímateľa (mimo prijímateľov umiestnených v červenej zóne zariadenia) iba v externom areáli DSS.

Miesto vyhradené pre návštevy v prípade nepriaznivého počasia – miestnosť vyhradená na vrátnici na tento účel.

Návštevy v internom prostredí zariadenia sú zakázané. Povolené sú iba v prípade návštevy prijímateľa v terminálnom štádiu, ktorému poskytujeme paliatívnu starostlivosť.

Návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.

Pravidlá pre návštevy Každá návšteva je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty /nos a ústa/ respirátorom.
Návštevník  musí vyplniť čestné prehlásenie na vrátnici.
Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
Dĺžka návštevy
- v zelenej fáze
- v oranžovej fáze
- v červenej fáze
 
neobmedzene
maximálne 15 minút
len u PSS v terminálnom štádiu
Počet návštevníkov u jedného prijímateľa 2 osoby (nad 15 rokov veku)
Ohlasovanie návštev vopred návštevu je vhodné nahlásiť min. 24 hod. vopred na oddelenie pobytu klienta
Kontaktná osoba pre návštevy I. odd. – E. Görcsösová – 055/6815834
II. odd. – M. Mértenová – 055/6815818
III.odd. – Mgr. Z. Horváthová – 055/6815826
IV. odd. – Bc. M. Benková – 055/6815827
Návštevné hodiny Každý deň od 9.00 hod. - do 17.00 hod.
Objavenie sa príznakov nákazy u návštevy * Ak sa u návštevy kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informujú kontaktnú osobu pre návštevy,
Objavenie sa príznakov nákazy u prijímateľa * Ak sa objaví v zariadení nákaza Covid 19, u prijímateľa, ktorý prijal návštevníkov, zariadenie je povinné kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých jeho návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazyRNDr. Tibor Klema
riaditeľ LÚČ - DSSLÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com