LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA


Tvorivé okienko - z diel našich prijímateľov sociálnych služieb.


Invencia a kreativita našich prijímateľov sociálnych služieb sa prejavuje v celom spektre umeleckej tvorby. Či už sa jedná o výtvarné umenie, hudobné umenie, literárnu tvorbu a pod. Umelecké prejavy odrážajú ich vnútorný svet a momentálne pocity s ktorými by sa chceli podeliť aj s vonkajším svetom. A tak prostredníctvom tejto stránky by sme chceli predstaviť ich tvorbu širokej verejnosti.


Literárna tvorba


Výber z tvorby Anny Olejárovej.Výber z tvorby Waltraud Gärtnerovej - Maslenkovej.


Výtvarná tvorba


Výber z tvorby Františka Rácza.
Výber z tvorby Mareka Lakatoša.
Vyšívanie na textil.


Výber z tvorby Kolomana Kroščena.


Výber z tvorby Valérie Abrahámovej.
Pletenie z novinového papiera.


Výber z tvorby Milana Mihálika.


Výber z tvorby Andreja Drabčáka.
Dekupáž - servítková technika


Výber z tvorby Jaroslava Milča.Tkanie kobercov


Výber z tvorby Márie Dudaščíkovej.
Práca s drevom - samorasty


Výber z tvorby Vladimíra Plavčana.