LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Úhrady


Stanovenie výšky úhrad za poskytované služby v LÚČ DSS Šemša od 1.1.2020

Výšky úhrad za poskytované služby v LÚČ Domove sociálnych služieb v Šemši sú stanovené na základe Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Košického samosprávneho kraja:

VZN č. 17/2012


VZN č. 3/2014


VZN č. 11/2020

Priemerné mesačné náklady sú 308 € / na 1 mesiac / na 1 prijímateľa sociálnej služby (ďalej len PSS).


Stravovanie

Racionálna strava: 3,00 € / 1deň / na 1 PSS
Diabetická strava: 3,75 € / 1deň / na 1 PSS
Režijné náklady vo výške 20 % stravnej jednotky: 2,05 €Bývanie

ak obytnú miestnosť užíva 1 PSS / 1deň / 0,24 €
ak obytnú miestnosť užívajú 2 PSS / 1deň / 0,12 € / na 1 PSS
ak obytnú miestnosť užívajú 3 PSS / 1deň / 0,08 € / na 1 PSS


V závislosti od umiestnenia:

V prípade jednolôžkovej izby je poplatok: 0,35 € / 1deň / na 1 PSS.
V prípade dvojlôžkovej izby je poplatok: 0,20 € / 1deň / na 1 PSS.
V prípade troj a viaclôžkovej izby je poplatok: 0,12 € / 1deň / na 1 PSS.Odkázanosť

Výška úhrady za pomoc pri odkazanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy

I. Stupeň odkázanosti = 1,23 € / 1deň / na 1 PSS.
II. Stupeň odkázanosti = 1,76 € / 1deň / na 1 PSS.
III. Stupeň odkázanosti = 2,08 € / 1deň / na 1 PSS.
IV. Stupeň odkázanosti = 2,41 € / 1deň / na 1 PSS.
V. Stupeň odkázanosti = 2,87 € / 1deň / na 1 PSS.
VI. Stupeň odkázanosti = 3,20 € / 1deň / na 1 PSS.Používanie elektrospotrebičov

0,10 € / na 1deň - za každý televízor
0,15 € / na 1deň - za každú rýchlovarnú kanvicu


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com