LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Úhrady


Stanovenie výšky úhrad za poskytované služby v LÚČ DSS Šemša od 1.1.2022

Výšky úhrad za poskytované služby v LÚČ Domove sociálnych služieb v Šemši sú stanovené na základe Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Košického samosprávneho kraja:

VZN č. 17/2012


VZN č. 3/2014


VZN č. 11/2020

Priemerné mesačné náklady sú 344 € / na 1 mesiac / na 1 prijímateľa sociálnej služby (ďalej len PSS).


Stravovanie

Racionálna strava: 3,30 € / 1deň / na 1 PSS
Diabetická strava: 4,20 € / 1deň / na 1 PSS
Režijné náklady: 3,00 €Bývanie

ak obytnú miestnosť užíva 1 PSS / 1deň / 0,25 €
ak obytnú miestnosť užívajú 2 PSS / 1deň / 0,12 € / na 1 PSS
ak obytnú miestnosť užívajú 3 PSS / 1deň / 0,08 € / na 1 PSSOdkázanosť

Výška úhrady za pomoc pri odkazanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy

I. Stupeň odkázanosti = 1,66 € / 1deň / na 1 PSS.
II. Stupeň odkázanosti = 1,82 € / 1deň / na 1 PSS.
III. Stupeň odkázanosti = 2,16 € / 1deň / na 1 PSS.
IV. Stupeň odkázanosti = 2,50 € / 1deň / na 1 PSS.
V. Stupeň odkázanosti = 2,98 € / 1deň / na 1 PSS.
VI. Stupeň odkázanosti = 3,32 € / 1deň / na 1 PSS.Používanie elektrospotrebičov

0,10 € / na 1deň - za každý televízor


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com