LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Multifunkčné dielne


Úsek ergoterapeutov zabezpečuje činnosti v multifunkčných dielňach, kde sa klienti vedú ku konštruktívnemu mysleniu, zvyšuje sa u nich telesná a manuálna zručnosť, rozvíja sa predstavivosť a fantázia.Činnosť v multifunkčných dielňach:


Dielňa na odlievanie sviečok a aranžovanie – odlievanie rôznych druhov sviečok /kryštalické, jednofarebné, farebné, rôznych tvarov a veľkostí/
Dielňa na výrobu drevárskych výrobkov – zber a čistenie samorastov, výroba rôznych drevených dekoračných predmetov
Krajčírska dielňa – je zameraná na šitie vankúšov, patworkových prikrývok, výroba rôznych šitých dekoračných predmetov
Dielňa na pletenie z novinového papiera – z novinového papiera sa pletú rôzne košíky, dózy, venčeky a pod.
Dielňa šikovných rúk – technika quilling, vyšívanie, háčkovanie a štrikovaniePRAVIDELNÉ AKTIVITY:

- sociálna terapia s využitím prvkov muzikoterapie – podľa záujmu,
- sociálna terapia s využitím prvkov arteterapie – podľa záujmu,
- premietanie dvd filmov – podľa záujmu,
- športová činnosť – podľa záujmu,
- kultúrno – záujmová činnosť – podľa záujmu,
- odlievanie sviečok a výroba dekoračných predmetov – s p. Ing. Dzurovou,
- tkanie kobercov – s p. Mgr. Bradovou,
- činnosť v drevárskej dielni – s p. Mgr. Balogovou,
- činnosť v krajčírskej dielni – s p. PhDr. Hamrákovou,
- pletenie s novinového papiera – s p. Mgr. Palkovou,
- quilling a ručné práce – s p. Takáčovou,
- práca s počítačom - s p. Gajdošíkom,
- hortikultúrna terapia - podľa záujmu,

Plán terapií na II.polrok 2023


Multifunkčná dielňa na odlievanie sviečok a výrobu dekoračných predmetov
Júl - príprava materiálu a pomôcok (nové formy)
- odlievanie sviečok s dvojitým hrotom
- odlievanie ľadových sviečok
August - príprava na samotnú činnosť (čistenie foriem, prevliekanie knôtu a pod.)
- odlievanie ozdôb na sviečky (rôzne tvary, motýle, hviezdice a pod.)
- zdobenie ozdôb pomocou zlatej kontúry
September - príprava pomôcok, triedenie použitých sviečok podľa jednotlivých odtieňov
- získavanie vosku a knôtu z použitých sviečok
- samotné odlievanie
- výroba dekoračných predmetov
OKtóber - príprava materiálu a pomôcok
- miešanie odtieňov (aditívnym spôsobom)
- odlievanie sviečok do veľkonočných ikebán
November - príprava materiálu a pomôcok
- odlievanie sviečok s použitím listov a prírodných plodov
- triedenie použitých sviečok podľa odtieňov, odstraňovanie knôtov
- výroba dekoračných predmetov
December - príprava pomôcok a materiálu
- odlievanie sviečok do vianočných ikebán
- zdobenie sviečok vianočnými motívmi
- výroba dekoračných predmetov


Multifunkčná dielňa na výrobu drevárskych výrobkov
Júl - olepovanie črepníkov sekvojovou kôrou
- výroba črepníkov z drevených latiek
- vyrezávanie dekoračných ozdôb z preglejky
August - príprava materiálu na výrobu drevených lavičiek
- výroba drevených lavičiek (na aranžovanie)
- lakovanie a povrchová úprava hotových výrobkov
September - výroba venčekov zo slamy
- vyhotovenie figuriek do betlehému (preglejka)
Október - výroba drevených závesných ozdôb
- výroba závesných ozdôb zo slamy
- lakovanie a konečná úprava výrobkov
November - výroba vianočných ozdôb z kôry a preglejky
- výroba drevených lavičiek a plôtikov
- úprava hotových výrobkov
December - výroba foto rámčekov
- výroba betlehémov a vianočných ozdôb


Multifunkčná dielňa krajčírska
Júl - výroba obrázkov servítkovou technikou
- vyšívanie
- strihanie vatelínu
- cvičné šitie
August - olepovanie skla papierom
- šitie patworkových vankúšov s motívom zvierat
- príprava strihu, šitie vankúšov
September - výroba obrázkov s použitím art gélu
- šitie vianočných vankúšov
- šitie vianočných ozdôb
Október - šitie vianočných ozdôb
- vyhotovanie vianočných venčekov
- strihanie vatelínu
November - výroba vianočných Mikulášov
- vyšívanie vianočných obrusov
- výroba obrázkov so servítkovou technikou
December - šitie vianočných čižmičiek
- výroba vianočných gulí - patchworkovou technikou
- vyšívanie


Multifunkčná dielňa na pletenie výrobkov z novinového papiera
Júl - príprava materiálu a pomôcok (strihanie novinového papiera)
- pletenie jednoduchých tvarov (misiek malého priemeru)
- farbenie hotových výrobkov vodovými farbami
August - tvarovanie novinového papiera do roliek
- pletenie jednoduchých kvetináčov z plochých pásov
- zdobenie vyrobených tvarov pomocou temperových farieb
September - výroba papierových rámov na obrazy
- lakovanie a morenie
Október - príprava novinového papiera na zhotovenie výrobkov
- vyplietanie ozdobného špagáru do jednoduchých košíkov
- zdobenie košíkov pomocou lakov, moridla + temperovej farby
November - strihanie, tvarovanie a nadlepovanie novinového papiera
- výroba vencov z novinového papiera, oplietanie dvoma prútmi
- úprava hotových výrobkov rôznych tvarov pomocou akrylových sprayov
December - príprava pomôcok a materiálov (strihanie novinového papiera)
- pletenie z novinového papiera s vianočnou tematikou ( stromčeky a pod.)


Multifunkčná dielňa na quilling a ručné práce /vyšívanie, štrikovanie.../
Júl - vyšívanie obrusov
- rolovanie papiera - cvičenie
- štrikovanie kľúčeniek, príprava vlny, triedenie podľa farieb
August - výroba dóz z pletacej priadze
- rolovanie papiera na quiling
- vyhotovenie rôznych zvieratiek z vlny
September - príprava quillingových roliek
- háčkovanie dekoratívnych košíkov
- vyhotovenie vianočných ozdôb z háčkovacej priadze
Október - príprava a rolovanie quillingového papiera
- vyhotovenie pohľadníc technikou quilling
- vyšívanie obrusov
November - príprava materiálu a pomôcok
- háčkovanie kľúčeniek
- výroba dekoračných predmetov z papiera, vlny a pod.
December - príprava pomôcok a materiálu
- rolovanie papiera na quiling - nácvik
- príprava dekoračných predmetov


Multifunkčná dielňa na tkanie kobercov
Júl - triedenie textilných zvyškov podľa kvality a farieb
- tkanie kobercov s jednoduchým vzorom z bavlnenej priadze - prúžky
August - nácvik tkania, motanie kĺbok priadze
- tkanie jednofarebných "melírovaných kobercov" kobercov
September - prechádzky v prírode: hľadanie nových farebných kombinácií
- tkanie farebných kobercov podľa námetov klientov
Október - tkanie farebných kobercov podľa námetov klientov (pokračovanie)
- triedenie textilných zvyškov podľa kvality a farieb
November - tkanie kúpeľňových sád
- príprava výrobkov na vianočnú burzu
December - tkanie kobercov a prikrývok z bavlny
- triedenie textilných zvyškov podľa farby


Terapia - Práca s počítačom
Júl - základné ovládanie počítača
- vyhľadanie programov
- práca s jednotlivými programami
August - vytvoriť si vlastnú zložku
- vyhľadávanie dokumentu
- ukladanie dokumentu do zložky
- premenovanie dokumentu
September - práca v programe LibreOffice
- písanie a úprava textu v programe LibreOffice
- klávesové skratky v programe LibreOffice
Október - externé zariadenia
- používanie externých zariadení
- prenos súborov medzi zariadeniami
November - práca s obrázkami, zvukom a videom
- vytváranie prezentácií
- predstavovanie prezentácií
December - hľadanie filmov, obrázkov, hudby, hier atď.)
- spúšťanie filmov, obrázkov, hudby, hier atď.)
- nahrávanie filmov, obrázkov, hudby, hier atď.)