LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Multifunkčné dielne


Úsek ergoterapeutov zabezpečuje činnosti v multifunkčných dielňach, kde sa klienti vedú ku konštruktívnemu mysleniu, zvyšuje sa u nich telesná a manuálna zručnosť, rozvíja sa predstavivosť a fantázia.Činnosť v multifunkčných dielňach:


Dielňa na odlievanie sviečok a aranžovanie – odlievanie rôznych druhov sviečok /kryštalické, jednofarebné, farebné, rôznych tvarov a veľkostí/
Dielňa na výrobu drevárskych výrobkov – zber a čistenie samorastov, výroba rôznych drevených dekoračných predmetov
Krajčírska dielňa – je zameraná na šitie vankúšov, patworkových prikrývok, výroba rôznych šitých dekoračných predmetov
Dielňa na pletenie z novinového papiera – z novinového papiera sa pletú rôzne košíky, dózy, venčeky a pod.
Dielňa šikovných rúk – technika quilling, vyšívanie, háčkovanie a štrikovaniePRAVIDELNÉ AKTIVITY:

- sociálna terapia s využitím prvkov muzikoterapie – vždy v stredu
- sociálna terapia s využitím prvkov arteterapie – priebežne
- premietanie dvd filmov – v utorok a štvrtok od 13,00 hod. do 13,50 hod.
- športová činnosť – vždy v pondelok od 13,00 hod. do 14,00 hod.
- kultúrno – záujmová činnosť – priebežne
- odlievanie sviečok a výroba dekoračných predmetov – s p. Ing. Dzurovou, vždy v pondelok, stredu a piatok od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- tkanie kobercov – s p. Mgr. Bradovou, vždy v pondelok, stredu a piatok od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- činnosť v drevárskej dielni – s p. Mgr. Balogovou, vždy v utorok, štvrtok a piatok od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- činnosť v krajčírskej dielni – s p. Mgr. Hamrákovou, v pondelok, utorok a štvrtok od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- pletenie s novinového papiera – s p. Mgr. Palkovou, v utorok, stredu a štvrtok od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- quilling a ručné práce – s p. Takáčovou, v utorok, stredu a štvrtok od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- práca s počítačom - s p. Gajdošíkom, od pondelka do piatku, v čase od 8,00 hod. do 11,30 hod.
- hortikultúrna terapia - priebežne

Plán terapií na II.polrok 2021


Multifunkčná dielňa na odlievanie sviečok a výrobu dekoračných predmetov
Júl - príprava materiálu a pomôcok (nové formy)
- čistenie a triedenie použitých sviečok
- odlievanie sviečok
August - príprava na samotnú činnosť (čistenie foriem, prevliekanie knôtu a pod.)
- čistenie a triedenie použitých sviečok
- odlievanie sviečok s použitím živých kvetov
- následné prelievanie do vytvorených otvorov
September - príprava pomôcok, triedenie použitých sviečok podľa jednotlivých odtieňov
- získavanie vosku a knôtu z použitých sviečok
- odlievanie sviečok naklonením formy
Október - príprava materiálu a pomôcok
- odlievanie sviečok do vianočných ikebán
- zdobenie sviečok vianočnými motívmi
November - príprava materiálu a pomôcok
- odlievanie sviečok s použitím lisovaných kvetov (sirôtky, margarétky...)
- triedenie použitých sviečok podľa odtieňov, odstraňovanie knôtov
December - príprava pomôcok a materiálu
- miešanie farieb rôznych odtieňov vo sviečke
- odlievanie sviečok do sklenených pohárov


Multifunkčná dielňa na výrobu drevárskych výrobkov
Júl - príprava materiálu a návrhov na dekorácie z dreva
- vyrezávanie dekoračných ozdôb z preglejky
- úprava hotových výrobkov (lakovanie, šmirgľovanie)
August - príprava materiálu na výrobu drevených lavičiek
- výroba drevených lavičiek a pergol
- lakovanie a povrchová úprava hotových výrobkov
September - olepovanie fliaš špagátom
- olepovanie črepníkov sekvojovou kôrou
Október - výroba vianočnej dekorácie
- výroba vianočných venčekov zo slamy
- lakovanie a konečná úprava výrobkov
November - práca s drevom a drôtom
- výroba váz a misiek - olepovaním (kôrou...)
- výroba dóz z dreva a kôry
December - zber prírodného materiálu
- výroba závesných a okenných kvetináčov
- výroba dekoračných predmetov z preglejky


Multifunkčná dielňa krajčírska
Júl - príprava strihov na sovičky a včely a ich výroba
- výroba patchworkových diek
- strihanie vatelínu
August - cvičné šitie, práca na šijacom stroji
- výroba vankúšov patchworkovou technikou
- plnenie vankúšov, zdobenie listami zo stromov otláčaním temperovými farbami
- strihanie vatelínu
September - šitie vankúšov a zdobenie servítkovou technikou
- výroba obrazov zo skla servítkovou technikou
- výroba pohľadníc s jesennou tématikou
Október - príprava strihov na vianoce
- šitie vankúšov, vyšívanie vianočných motívov
- strihanie vatelínu
November - výroba čerta z bavlnenej látky
- výroba pohľadníc na vianoce
- šitie vianočných dekorácií
December - výroba vianočných ozdôb (zvončeky, hviezdičky, stromčeky)
- práca na šijacom stroji, cvičné šitie
- šitie patchworkových diek


Multifunkčná dielňa na pletenie výrobkov z novinového papiera
Júl - príprava materiálu a pomôcok (strihanie novinového papiera)
- pletenie jednoduchých tvarov (misiek malého priemeru)
- farbenie hotových výrobkov vodovými farbami
August - tvarovanie novinového papiera do roliek
- pletenie jednoduchých kvetináčov z plochých pásov
- zdobenie vyrobených tvarov pomocou temperových farieb
September - výroba papierových rámov na obrazy
- vyhotovenie veľkonočnej dekorácie
Október - príprava novinového papiera na zhotovenie výrobkov
- vyplietanie ozdobného špagáru do jednoduchých košíkov
- zdobenie košíkov pomocou lakov, moridla + temperovej farby
November - strihanie, tvarovanie a nadlepovanie novinového papiera
- výroba vencov z novinového papiera, oplietanie dvoma prútmi
- úprava hotových výrobkov rôznych tvarov pomocou akrylových sprayov
December - príprava pomôcok a materiálov (strihanie novinového papiera)
- pletenie z novinového papiera s letnou tematikou


Multifunkčná dielňa na quilling a ručné práce /vyšívanie, štrikovanie.../
Júl - vyšívanie obrusov
- rolovanie papiera - cvičenie
- štrikovanie kľúčeniek, príprava vlny, triedenie podľa farieb
August - výroba dóz z pletacej priadze
- rolovanie papiera na quiling
- vyhotovenie rôznych zvierat z vlny
September - príprava quillingových roliek
- háčkovanie dekoratívnych košíkov
- vyhotovenie vianočných ozdôb z háčkovacej priadze
Október - príprava a rolovanie quillingového papiera
- vyhotovenie pohľadníc technikou quilling
- vyšívanie obrusov
November - príprava materiálu a pomôcok
- háčkovanie kľúčeniek
- výroba dekoračných predmetov z papiera, vlny a pod.
December - príprava pomôcok a materiálu
- rolovanie papiera na quiling - nácvik
- príprava dekoračných predmetov


Multifunkčná dielňa na tkanie kobercov
Júl - tkanie jednofarebných (bielych) kobercov z dvojitej priadze
- strihanie starých bavlnených tričiek na koberce
August - samostatná práca klientov s bavlnou podľa ich výberu
- tkanie bavlnených kobercov s jemným vzorom
September - príprava bavlnenej priadze podľa farieb
- tkanie kobercov s jednoduchým vzorom
Október - príprava výrobkov na vianočnú burzu
- tkanie kobercov a rohožiek
November - tkanie kúpeľňových sád
- tkanie viacfarebných kobercov z dvojitej priadze
December - hľadanie nových námetov a vzorov na koberce
- tkanie kobercov z kombinovanej priadze (vlna, bavlna)


Terapia - Práca s počítačom
Júl - práca s programom OpenOffice
- písanie a úprava textu v programe OpenOffice
- klávesové skratky v programe OpenOffice
August - vytvoriť si vlastnú zložku
- ukladanie dokumentu do zložky
- premenovanie dokumentu
September - internet a web (google, webové stránky a pod.)
- bezpečnosť na internete (ako sa bezpečne správať na internete)
- webová stránka a Facebook - LÚČ DSS Šemša
Október - čo je youtube
- vyhľadanie pesničiek, filmov a pod. na youtube
- prenos súborov do počítača
November - vytváranie prezentácií
- práca so zvukom a videom
- opakovanie a precvičovanie nadobudnutých vedomostí
December - vytvorenie emailovej schránky a práca s emailom (odosielanie a prijímanie správ)
- skype a iná online komunikácia (online spojenie so známymi a rodinnými príslušníkmi)
- opakovanie nadobudnutých vedomostí