LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Multifunkčné dielne


Úsek ergoterapeutov zabezpečuje činnosti v multifunkčných dielňach, kde sa klienti vedú ku konštruktívnemu mysleniu, zvyšuje sa u nich telesná a manuálna zručnosť, rozvíja sa predstavivosť a fantázia.Činnosť v multifunkčných dielňach:


Dielňa na odlievanie sviečok a aranžovanie – odlievanie rôznych druhov sviečok /kryštalické, jednofarebné, farebné, rôznych tvarov a veľkostí/
Dielňa na výrobu drevárskych výrobkov – zber a čistenie samorastov, výroba rôznych drevených dekoračných predmetov
Krajčírska dielňa – je zameraná na šitie vankúšov, patworkových prikrývok, výroba rôznych šitých dekoračných predmetov
Dielňa na pletenie z novinového papiera – z novinového papiera sa pletú rôzne košíky, dózy, venčeky a pod.
Dielňa šikovných rúk – technika quilling, vyšívanie, háčkovanie a štrikovaniePRAVIDELNÉ AKTIVITY:

- sociálna terapia s využitím prvkov muzikoterapie – podľa záujmu,
- sociálna terapia s využitím prvkov arteterapie – podľa záujmu,
- premietanie dvd filmov – podľa záujmu,
- športová činnosť – podľa záujmu,
- kultúrno – záujmová činnosť – podľa záujmu,
- odlievanie sviečok a výroba dekoračných predmetov – s p. Ing. Dzurovou,
- tkanie kobercov – s p. Mgr. Bradovou,
- činnosť v drevárskej dielni – s p. Mgr. Balogovou,
- činnosť v krajčírskej dielni – s p. PhDr. Hamrákovou,
- pletenie s novinového papiera – s p. Mgr. Palkovou,
- quilling a ručné práce – s p. Takáčovou,
- práca s počítačom - s p. Gajdošíkom,
- hortikultúrna terapia - podľa záujmu,

Plán terapií na I.polrok 2023


Multifunkčná dielňa na odlievanie sviečok a výrobu dekoračných predmetov
Január - príprava materiálu a pomôcok (nové formy)
- čistenie a triedenie použitých sviečok
- odlievanie sviečok
Február - príprava na samotnú činnosť (čistenie foriem, prevliekanie knôtu a pod.)
- čistenie a triedenie použitých sviečok
- odlievanie sviečok s použitím ľadovej drte
- následné prelievanie do vytvorených otvorov
Marec - príprava pomôcok, triedenie použitých sviečok podľa jednotlivých odtieňov
- získavanie vosku a knôtu z použitých sviečok
- samotné odlievanie
Apríl - príprava materiálu a pomôcok
- odlievanie sviečok do veľkonočných ikebán
- zdobenie sviečok veľkonočnými motívmi
Máj - príprava materiálu a pomôcok
- odlievanie sviečok s použitím lisovaných kvetov (sirôtky, margarétky...)
- triedenie použitých sviečok podľa odtieňov, odstraňovanie knôtov
Jún - príprava pomôcok a materiálu
- miešanie farieb rôznych odtieňov vo sviečke
- odlievanie sviečok do sklenených pohárov


Multifunkčná dielňa na výrobu drevárskych výrobkov
Január - príprava materiálu a návrhov na dekorácie z dreva
- vyrezávanie dekoračných ozdôb z preglejky
- úprava hotových výrobkov (lakovanie, šmirgľovanie)
Február - príprava materiálu na výrobu drevených lavičiek
- výroba drevených lavičiek a pergol
- lakovanie a povrchová úprava hotových výrobkov
Marec - oprava, renovácia a výroba kulís na "Most úsmevov"
- olepovanie črepníkov sekvojovou kôrou
Apríl - výroba veľkonočnej dekorácie
- výroba veľkonočných venčekov zo slamy
- lakovanie a konečná úprava výrobkov
Máj - práca s drevom a drôtom
- výroba váz a misiek - olepovaním (kôrou...)
- výroba dóz z dreva a kôry
Jún - zber prírodného materiálu
- výroba závesných a okenných kvetináčov
- výroba dekoračných predmetov z preglejky


Multifunkčná dielňa krajčírska
Január - výroba obrázkov servítkovou technikou
- cvičné šitie, práca so šijacím strojom
- strihanie vatelínu
Február - príprava strihov na veľkonočné dekorácie
- šitie vankúšov
- výroba veľkonočných pohľadníc - vyšívaním
- strihanie vatelínu
Marec - šitie veľkonočných dekorácií
- strihanie vatelínu
- výroba kuchynských chňapiek
Apríl - výroba motýľov
- strihanie vatelínu
- výroba tašiek
Máj - výroba závesných zápisníkov - servítkovou technikou
- strihanie vatelínu a plnenie vankúšov
- výroba obrázkov so servítkovou technikou
Jún - šitie bábik
- výroba venčekov z textílie
- výroba voňavých vrecúšok


Multifunkčná dielňa na pletenie výrobkov z novinového papiera
Január - strihanie, tvarovanie a nadlepovanie novinového papiera
- zapletanie ozdobnej stužky do misiek z novinového papiera
- zdobenie vyrobených misiek moridlom a lakom
Február - príprava materiálu a pomôcok
- vypletanie veľkonočných košíkov
- úprava hotových výrobkov akrilovým lakom
Marec - tvarovanie novinového papiera do roliek
- výroba veľkonočných zajačikov z novinového papiera
- farbenie vyhotovených výrobkov vodovými a temperovými farbami
Apríl - príprava novinového papiera na zhotovenie výrobkov
- výroba ozdobných táciek a jednoduchých závesných košov
- zdobenie výrobkov pomocou ručne vyšívaných ozdôb
Máj - príprava pomôcok a materiálu
- pletenie rámov na obrazy
Jún - strihanie a tvarovanie novinového papiera (strihanie a stáčanie do roliek)
- výroba košíkov ukončených s jednoduchým vrkočom
- úprava dna košíkov a misiek pomocou lepidla a servítky


Multifunkčná dielňa na quilling a ručné práce /vyšívanie, štrikovanie.../
Január - vyšívanie obrusov
- rolovanie papiera - cvičenie
- štrikovanie kľúčeniek, príprava vlny, triedenie podľa farieb
Február - výroba dóz z pletacej priadze
- rolovanie papiera na quiling
- vyhotovenie rôznych zvieratiek z vlny
Marec - príprava quillingových roliek
- háčkovanie dekoratívnych košíkov
- vyšívanie obrusov
Apríl - príprava a rolovanie quillingového papiera
- vyhotovenie pohľadníc technikou quilling
- vyhotovenie veľkonočných ozdôb z háčkovacej priadze
Máj - príprava materiálu a pomôcok
- háčkovanie kľúčeniek
- výroba dekoračných predmetov z papiera, vlny a pod.
Jún - príprava pomôcok a materiálu
- rolovanie papiera na quiling - nácvik
- príprava dekoračných predmetov


Multifunkčná dielňa na tkanie kobercov
Január - tkanie jednofarebných (bielych) kobercov z dvojitej priadze
- hľadanie nových námetov a vzorov na koberce
Február - samostatná práca klientov s bavlnou podľa ich výberu
- tkanie bavlnených kobercov s jemným vzorom
Marec - výmena osnovy na tkáčskom stave
- tkanie kobercov s jednoduchým vzorom - kruhy, trojuholníky
Apríl - príprava výrobkov na veľkonočnú burzu, , účasť na trhoch v Prešove
- triedenie novej priadze
Máj - tkanie kúpeľňových sád
- tkanie viacfarebných kobercov z dvojitej priadze
Jún - hľadanie nových námetov a vzorov na koberce
- tkanie kobercov z kombinovanej priadze (vlna, bavlna)


Terapia - Práca s počítačom
Január - základné ovládanie počítača
- vyhľadanie programov
- práca s jednotlivými programami
Február - práca v programe LibreOffice
- písanie a úprava textu v programe LibreOffice
- klávesové skratky v programe LibreOffice
Marec - vytvoriť si vlastnú zložku
- vyhľadávanie dokumentu
- ukladanie dokumentu do zložky
- premenovanie dokumentu
Apríl - hľadanie filmov, obrázkov, hudby, hier atď.)
- spúšťanie filmov, obrázkov, hudby, hier atď.
- nahrávanie filmov, obrázkov, hudby, hier atď.)
Máj - externé zariadenia
- používanie externých zariadení
- prenos súborov medzi zariadeniami
Jún - práca s obrázkami, zvukom a videom
- vytváranie prezentácií
- predstavovanie prezetácií