LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Tlačivá


Ako postupovať pri žiadosti o umiestnenie, pokiaľ má byť občan umiestnený v zariadení sociálnych služieb.

Občan pri podávaní žiadosti sa riadi zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V zjednodušenom popise:
- občan musí požiadať o túto službu,
- občan musí byť posúdený ako vhodný uchádzač o službu,
- občan môže byť po výbere vhodného zariadenia zaradený do poradovníka,
- občan je následne umiestnený v konkrétnom zariadení sociálnych služieb,

Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaný na stránku vyššieho územného celku Košice pod názvom Tlačivá na stiahnutie, kde nájdete podrobnejšie informácie a nasledujúce tlačivá potrebné k jednotlivým krokom.


Jednotlivé tlačivá sú po kliknutí prístupné aj na našej webovej stránke:

"Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"

"Obsah odborného lekárskeho nálezu - vzor"

"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

"Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu"

"Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu"

"Vzdanie sa odvolania"

LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com