LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA
POĎAKOVANIE


od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyPOĎAKOVANIE


Od pani Lucie Ďuriš Nicholsonovej - poslankyne Európskeho parlamentu, pani Soni Gaborčákovej - štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pani Jany Žitňanskej - poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com