LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Plánované akcie a aktivityMimo pravidelných aktivít, ktoré nájdete na stránke - "Multifunkčné dielne", máme aj tieto plánované aktivity:


PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Z dôvodu hygienicko - epidemiologických opatrení sa aktivity budú uskutočňovať výhradne v priestoroch jednotlivých zdravotných oddelení.Redakčná rada

V našom domove funguje Redakčná rada, ktorej hlavnou úlohou je pravdivo a ucelene informovať verejnosť o dianí v našom domove a to zverejňovaním príspevkov ( článkov, fotiek a videí ) na našej webovej a facebookovej stránke. Schôdze Redakčnej rady sa uskutočňujú podľa aktuálnej potreby. Na týchto schôdzach koordinujeme činnosť jednotlivých členov, relevantnosť príspevkov a najvhodnejší spôsob ich prezentácie.
Môžeme teda povedať, že Redakčná rada je tým pomyselným mostom medzi naším domovom a verejnosťou.

Schôdza Redakčnej rady.Plán aktivít na rok 2020


Január - vychádzky do prírody
- sánkovanie
- súťaž v spoločenských hrách
Február - oslavy sv.Valentína
- stolnotenisový turnaj
- vychádzky do prírody
Marec - návšteva divadla v Košiciach
- Maškarný ples
- oslava MDŽ
Apríl - výstava výrobkov s veľkonočnou tematikou
- príprava na Most úsmevov
- návšteva kina v Košiciach
- účasť na 7.ročníku petangovej ligy
Máj - športový deň spojený s opekaním
- účasť na Festivale dramatickej tvorivosti Most úsmevov
- diskotéka v jedálni IV.zdrav.úseku
- účasť na 7.ročníku petangovej ligy
Jún - účasť na Olympijských hrách v atletike
- Deň krivých zrkadiel
- VIRVAR 2020
Júl - jednodňové výlety
- súťaž v maľovaní v prírode
- súťaž “Zlatá rybka”
August - športový deň spojený s opekaním
- diskotéka v telocvični
- návšteva kina a cukrárne Aida
September - výstava výrobkov z multifunkčných dielní
- vychádzky do prírody
- stolnotenisový turnaj
Október - návšteva divadla v Košiciach
- vedomostná súťaž : Ukáž čo vieš
- účasť na 7. ročníku petangovej ligy
November - návšteva cintorína - Pamiatka zosnulých
- príprava na vianočné sviatky
- účasť na speváckej súťaži “Zlatý slávik”
December - výstava výrobkov v Lúč DSS, v obci Šemša a na KSK
- oslavy sv. Mikuláša
- návšteva vianočných Košíc
- oslavy vianočných sviatkov - chodenie s Betlehémom
-Silvestrovská diskotéka
Priebežné akcie: oslavy narodenín a menín, účasť na mimo plánovaných akciách podľa pozvania.


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA dsssemsa@stonline.sk