LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Plánované akcie a aktivityNaše pravidelné aktivity nájdete na stránke - "Multifunkčné dielne"
Redakčná rada

V našom domove funguje Redakčná rada, ktorej hlavnou úlohou je pravdivo a ucelene informovať verejnosť o dianí v našom domove a to zverejňovaním príspevkov ( článkov, fotiek a videí ) na našej webovej a facebookovej stránke. Schôdze Redakčnej rady sa uskutočňujú podľa aktuálnej potreby. Na týchto schôdzach koordinujeme činnosť jednotlivých členov, relevantnosť príspevkov a najvhodnejší spôsob ich prezentácie.
Môžeme teda povedať, že Redakčná rada je tým pomyselným mostom medzi naším domovom a verejnosťou.

Schôdza Redakčnej rady.Plán aktivít na rok 2023


Január - vychádzky do prírody, sánkovanie, lyžovanie
- premietanie filmov z USB
- súťaž v spoločenských hrách
Február - oslavy sv.Valentína
- Maškarný ples
- stolnotenisový turnaj
Marec - výstava výrobkov s veľkonočnou tématikou v LÚČ DSS
- výstava výrobkov s veľkonočnou tématikou v obci Šemša
- výstava výrobkov s veľkonočnou tématikou na KSK
- oslava MDŽ
Apríl - príprava na Most úsmevov
- návšteva kina v Košiciach
Máj - športový deň spojený s opekaním
- účasť na Festivale dramatickej tvorivosti Most úsmevov
- diskotéka v telocvični
- účasť na Plaveckých pretekoch
Jún - návšteva mesta Košice
- výstava výrobkov z multifunkčných dielní
- Športový deň prijímateľov
Júl - jednodňové výlety
- súťaž v maľovaní v prírode
- účasť na Virvari
August - diskotéka v telocvični
- jednodňový výlet prijímateľov
- návšteva kina a cukrárne Aida
September - výstava výrobkov z multifunkčných dielní
- vychádzky do prírody
- stolnotenisový turnaj
- akcia v rámci dobrovoľníctva
Október - návšteva kina v Košiciach
- vedomostná súťaž: Ukáž čo vieš
- premietanie DVD filmov
- diskotéka v rámci mesiaca Úcty starším
November - návšteva cintorína - Pamiatka zosnulých
- príprava na vianočné sviatky
- premietanie DVD filmov
- návšteva filmového predstavenia v Košiciach
December - Výstava vianočných výrobkov v Lúč DSS
- Výstava vianočných výrobkov v obci Šemša
- Výstava vianočných výrobkov na KSK
- oslavy sv.Mikuláša
- návšteva vianočných Košíc
- oslavy vianočných sviatkov - chodenie s Betlehémom
- Silvestrovská diskotéka
Priebežné akcie: oslavy narodenín a menín, účasť na mimo plánovaných akciách podľa pozvania.


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com