LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Etický kódex


Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a etický kódex pre zamestnancov LÚČ DSS Šemša.