LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA


Občianské združenie LÚČ DSS Šemša


Hlavným cieľom Občianskeho združenia LÚČ DSS Šemša je organizovať, zabezpečovať a realizovať aktivity a rôzne podujatia, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života klientov. Pri napĺňaní cieľa združenie organizuje kultúrno – záujmové činnosti, športové podujatia a rôzne výstavy výrobkov.
Poslaním Občianského združenia je finančne a organizačne podporovať rôzne aktivity, podujatia a individuálny rozvoj osobnosti prijímateľov sociálnych služieb.


Naše aktivity majú poskytnúť:

a) podporu pre kultúrnu, záujmovú a športovú činnosť,
b) podmienky na sebarealizáciu a rozvoj prijímateľov sociálnych služieb (výrobky atď.).
c) poskytnúť príležitosť na prezentáciu individuálnych, či kolektívnych zručností (výstavy, festival dramatickej tvorivosti...)


Dňa 01.06.2020 bol na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podaný návrh na registráciu občiansko združenia LÚČ - Šemša.

Dňa 31.07.2020 sme z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obdržali vyrozumenie, že stanovy združenia boli schválené a náš návrh na registráciu občiansko združenia LÚČ - Šemša, bol kladne posúdený. Občianskému združeniu LÚČ - Šemša bolo týmto aj oficiálne pridelené identifikačné číslo.

S radosťou vám oznamujeme, že nášmu občianskému združeniu LÚČ - Šemša, bolo oficiálne pridelené číslo účtu: SK20 6500 0000 0000 2060 4346, na ktoré nám záujemcovia - sponzori, ktorí sa identifikovali s cieľmi nášho združenia, prípadne majú záujem pomôcť nám v našom snažení a aktivitách môžu prispievať. Tešíme sa na vaše príspevky.

Po kliknutí na tento odkaz: "Evidencia občianskych združení" budete presmerovaný na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, konkrétne na Výpis z registra, kde získate všetky oficiálne údaje o našom občianskom združení.Občianské združenie

Občianské združenie
Stretnutie členov Občianského združenia LÚČ DSS Šemša.