LÚČ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ŠEMŠA

Kontakty


IČO organizácie: 00186392 DIČ organizácie: 2021235700

Pracovná doba
1.zmena: 6:00 hod. - 18:00 hod.
2.zmena: 18:00 hod. - 6:00 hod.


Vrátnica
Spojovateľ
tel.č.: +421 55 681 58 11
tel.č.: +421 55 681 58 13

Pracovná doba
od: 6:00 hod. do: 14:00 hod.


Oficiálny mail LÚČ DSS Šemša: lucdsssemsa@gmail.com

Úsek riaditeľa
Riaditeľ - RNDr.Tibor Klema tel.č.: +421 55 681 58 19
e-mail: tibor.klema@vucke.sk
Sekretariát a mzdová učtáreň - Š. Šestáková tel.č.: +421 55 681 58 17
tel./fax: +421 55 681 58 35
e-mail: lucdsssemsa@gmail.com
tel.č.: +421 55 681 58 21
Zástupca riaditeľa - Ing. I. Hanková tel.č.: +421 55 681 58 12
e-mail: zlatica.hankova@vucke.sk
 
Úsek sociálny
Vedúca sociálneho úseku - Ing. I. Hanková tel.č.: +421 55 681 58 12
e-mail: zlatica.hankova@vucke.sk
 
Úsek ekonomický
Vedúca ekonomického úseku - Ing. M. Macáková tel.č.: +421 55 681 58 16
e-mail: marianna.macakova@vucke.sk
 
Úsek ošetrovateľsko - opatrovateľský
Vedúca úseku ošetrovateľsko - opatrovateľského - Mgr. M. Hužvárová tel.č.: +421 55 681 58 32
e-mail: monika.huzvarova@vucke.sk
 
Úsek inštruktorov sociálnej rehabilitácie
Vedúca úseku inštruktorov sociálnej rehabilitácie - PhDr. K. Čulenová tel.č.: +421 55 681 58 28
e-mail: kristina.culenova@vucke.sk
 
Úsek prevádzkový
Vedúci prevádzkového úseku - Ing. M. Hudák tel.č.: +421 55 681 58 20
e-mail: marian.hudak@vucke.sk
lucdss.vo@gmail.com
 
Úsek stravovací
Vedúca stravovacieho úseku - Ing. M. Drábik tel.č.: +421 55 681 58 25
e-mail: michaela.drabik@vucke.sk

Pracovná doba
1.zmena: 6:30 hod. - 18:30 hod.
2.zmena: 18:30 hod. - 6:30 hod.


I.oddelenie - úseková sestra: p. Edita Gőrcsősová tel.č.: +421 55 681 58 34
II.oddelenie - úseková sestra: p. Mária Mertenová tel.č.: +421 55 681 58 18
III.oddelenie - úseková sestra: Mgr. Zuzana Horváthová tel.č.: +421 55 681 58 26
IV.oddelenie - úseková sestra: Bc. Miroslava Benková tel.č.: +421 55 681 58 27


LÚČ DSS Šemša č. 139, 044 21 ŠEMŠA, lucdsssemsa@gmail.com